PANUS BETINAAN

CALL :081210091711
PINBB : 22E5486A
BB-530
PANUS
 KETERANGAN :
Size : 7.0 (betinaan)
umur : 12 bulan
Kondisi : produksi sangat baik bertelur BB-531
PANUSKETERANGAN :
Size : 7.0 (betina)
umur : 12 bulan
Kondisi : masih baik & aktif produksi


RON 755 PAMATHAI

CALL : 081210091711
PINBB : 22E5486A
RON 755
PAMATHAI
KETERANGAN :
 Size : 3,20 kg
body : 6,5
umur : 12 bulan
record : win 2x arena (abaran2x)

RON 754 MAGONPAKHOY

CALL : 081210091711
PINBB : 22E5486A
RON-754
MAGONPAKHOY
KETERANGAN :
Size : 3,40 kg
Body : 6.5 
Umur : 9 bulan
Record : - 4x abaran


RON 752-BB BRAZILIAN

CALL : 081210091711
PINBB : 22E5486A
BRAZILIAN


RON 751 PANUSPAKHOY

CALL : 081210091711
PINBB : 22E5486A
RON-751
PANUSPAKHOY
KETERANGAN :
BERAT : 3,30 KG
BODY : 6,5
UMUR : 9 BULAN
RECORD : - 3X ABAR

RON 750 PAMAGONPAKHOY

CALL : 081210091711
PINBB : 22E5486A
RON-750
MAGONPAKHOYKETERANGAN:
BERAT : 3,20 KG
BODY : 6,5
UMUR : 7 BULAN
RECOR :  -    (ABARAN 1X)

Followers