RON-821 BIRMABRAZILIAN

CALL : 081210091711
PIN-BB : 22E5486A
RON-821
BIRMA-BRAZILIANKETERANGAN :
SIZE : 2,75 KG
BODY : 5,5
UMUR : 8 BULAN
RECORD : - 3X ABARAN

RON-820 MAGONKHOY

CALL : 081210091711
PIN-BB : 22E5486A
RON-820
MAGONPAKHOY

  

KETERANGAN :
SIZE : 3,30 KG
BODY : 5,5 - 6,0
UMUR : 8 BULAN
RECORD : - ABARAN 3X

RON-819 PANUSMAKHOY

CALL : 081210091711
PIN-BB : 22E5486A
RON-819
PANUSMAKHOYKETERANGAN :
SIZE : 3,40 KG
BODY : 6,0
UMUR : 8 BULAN
REKOR : - 3X ABARAN

RON-818 PAMAPAKHOY

CALL : 081210091711
PIN-BB : 22E5486A
RON-818
4DARAH (KUDA-LARI)

  

KETERANGAN :
SIZE : 3,30 KG
BODY : 6.0
UMUR : 11 BULAN
REKOR : - 2X WIN

RON-817 SAIGONPAKHOY

CALL : 081210091711
PIN-BB : 22E5486A
RON-817
SAIGONPAKHOY

  

KETERANGAN :
SIZE : 3,75 KG
BODY : 7.0
UMUR : 12 BULAN
RECORD : - 1X WIN

RON-816 PAMAKHOY

CALL : 081210091711
PIN-BB : 22E5486A
RON-816
PAMAKHOY


 


                                                                                                                                                                 DESCRIPTIONS : 
SIZE : 3,30 KG
BODY : 6,0 - 6,5
UMUR : 9 BULAN
RECORD : -( 3X ABARAN )

RON-815 PAMA THAI

CALL : 081210091711
PIN-BB : 22E5486A
RON-815
PAMATHAI

  


DESCRIPTIONS :
SIZE : 3,30 KG
BODY : 6,5
UMUR : 9 BULAN
RECORD : - ( 3X ABARAN )

Followers